Bilimsel Tiyatro Atölyesi 22 Mayıs 2000 tarihinde kendisini ilan etmiş profesyonel bir tiyatro topluluğudur. Asıl uzmanlık alanı, deneysel çocuk tiyatrosudur. Çocuk tiyatrosunda denenmemiş yöntemler, işlenmemiş konular ve eğitime öncelik sunan dil çalışmalarıyla, bir laboratuvar hizmeti vermeyi amaçlayan BTA; çocuk tiyatrosunun bir eğitim destekçisi, bir kültür hazırlayıcısı olduğu ilkesine inanır.

Bir kültür hareketi olmayı hedefleyen BTA, ulusal tiyatromuzun baskılara yenik düştüğü günümüz koşullarında; ısrarcı ve idealist tutumuyla, özellikle çocuklar için ya da çocuklarla yapılan tiyatronun kurtuluş için tek çıkar yol olduğuna inanmaktadır. Yayınladığı manifestodan da anlaşıldığı gibi radikal bir duruş gösteren BTA; “ihtiyacın doğurduğu sanat”ın bir parçası olmayı ve ülke tiyatrosuna hizmet etmeyi erdem sayar.